skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Acompanyem institucions, entitats i empreses en els seus processos de canvi i d’innovació, per tal de millorar la seva qualitat organitzativa i la de la seva acció pública. Fem recerca aplicada als nostres àmbits de coneixement i experiència, per tal de facilitar la innovació i el desenvolupament de nous enfocaments i de noves estratègies. Desenvolupem recerques quantitatives, qualitatives i participatives.

Projectes de referència

− Els grups de manipulació psicològica a Catalunya (AIS).

− Avaluació dels impactes del Programa Serveis Socials Més Aprop (Diputació de Barcelona).

− Bones pràctiques d’inserció laboral de les persones amb discapacitat (Generalitat de Catalunya).

− Taules locals de coordinació per a la inclusió social (Fundació La Caixa).

− El treball social comunitari en els serveis socials bàsics (Ajuntament de Barcelona i Universitat de Barcelona).

− Estudi jurídic sobre la discapacitat a catalunya 2011-2012 (COCARMI).

Projectes Actuals

Back To Top