skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El creixement de la desigualtat i la pobresa en els darrers anys ha originat canvis substancials en les estructures de suport familiar i de les relacions intergeneracionals, com una nova manera de fer front a la crisi, l’atur i l’exclusió social. La gent gran, les dones i els joves, per diferents motius, són tres dels col·lectius més afectats per aquesta davallada de l’Estat del Benestar. És necessària, per tant, una nova visió sobre els mecanismes i els programes de cohesió i d’inclusió social, d’enfocament comunitari, de lluita contra la pobresa i d’aprofitament de les energies col·laboratives i pel bé comú. L’atur i la pèrdua de l’habitatge, com a problemes estructurals, també requereixen un nou enfocament de les polítiques socials.

Projectes de referència

– Programa els Serveis Socials Més Aprop (Diputació de Barcelona).

– Ciutadanies creatives, noves formes de generar inclusió social, acció social i interculturalitat (Fundació La Caixa).

– Suport pel desenvolupament dels Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) a Catalunya (Generalitat de Catalunya).

– Pla de Barris al Bon Pastor i el Baró de Viver (Ajuntament de Barcelona).

– Plans Comunitaris a diversos barris i poblacions de Catalunya.

– Servei de mediació intercultural i de l’Ajuntament de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

Projectes Actuals

Back To Top