skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

La Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) té ja 23 anys de recorregut en les ciències socials aplicades al desenvolupament humà i social. La nostra finalitat principal sempre ha estat la innovació en les polítiques públiques dedicades a la construcció d’una societat més igualitària, més inclusiva i més democràtica. Després de 5 anys en què hem dedicat grans recursos i esforços a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en aquests àmbits, obrim un nou cicle en què ens focalitzarem, sense renunciar a la nostra activitat de R+D+I,  en les activitats de recerca, consultoria i formació, en els camps de l’accessibilitat, els serveis socials, la democratització de la ciutat intel·ligent (smart city), la participació social i la mediació comunitària en l’espai públic, tant en l’àmbit local com internacional. Seguirem fent-ho en col·laboració i en xarxa amb les administracions públiques, les associacions, les empreses, la ciutadania i els moviments socials.

La Fundació, amb la seva tasca, ha contribuït a nous plantejaments i polítiques per a la millora i el reconeixement de la ciutadania més vulnerable: hem treballat per a les persones procedents d’altres llocs del món, per a les persones amb diversitat funcional, per als joves exclosos del seu itinerari formatiu o laboral, per a les dones amb majors dificultats per sortir a l’espai social i public, per a les persones de la tercera edat amb manca de recursos socials i econòmics, per a les comunitats amb deteriorament de les seves relacions o manca de xarxa social per fer front als conflictes que emergeixen, per a ciutadans i ciutadanes d’altres països fent cooperació amb entitats del territori (Colòmbia, República de Guinea, Marroc, Brasil) i col·laborant en xarxes internacionals per a la democràcia inclusiva i participativa ( EURALAT, Foro Social Mundial, XarxaEuropea pel Desenvolupament Comunitari). 

Per abordar les necessitats que ens planteja la ciutadania, la nostra tasca ha estat crear espais de formació, investigar sobre noves oportunitats de treball i noves metodologies pedagògiques que facilitin l’accés, en la diversitat, a la formació, el treball, la participació, procurant pel reconeixement de les singularitats de tothom, per garantir espais segurs en què manifestar les opinions i participar en la construcció de la seva comunitat veïnal, barri, ciutat i poble, i enfortir d’aquesta manera la cultura del diàleg i la democràcia. 

Back To Top