skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Cooperació.

Projecte : MEDELLÍN, CIUDAD ACCESIBLE 2018-2019

Resum: Suport a les organitzacions de i per a persones amb discapacitat de Medellín, Colòmbia, per a impulsar mesures de millora de l’accessibilitat en la ciutat.

MEDELLÍN 2020, CIUDAD ACCESSIBLE és la continuïtat del programa MEDELLÍN, CIUTAT ACCESSIBLE que es va dur a terme els anys 2018 i 2019, i on es van aconseguir resultats en la col·laboració de col·lectius de persones amb discapacitat i de diferents secretàries de l’alcaldia de la ciutat, de manera que es va establir un diàleg real, no només de reivindicació o protesta, entre les persones amb necessitats de millora i els funcionaris públics i que que van resultar en l’elaboració de propostes compartides per incorporar-les a la Política de Discapacitat de Medellín.
El nou projecte per 2020/21 vol contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la gestió de les polítiques públiques municipals. Planteja accions per apropar la població amb discapacitat i les seves organitzacions als representants electes en diferents comitès de comunes i corregiments, així com en òrgans de participació de la ciutat com la Comissió Municipal d’Accessibilitat.
També es plantegen accions per obrir espais i canals de comunicació entre aquestes persones electes per que puguin compartir informació, criteris i prioritats, impulsant, d’aquesta manera, la gestió democràtica de la ciutat, fomentada en la participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.
Per a aconseguir aquest objectius, MEDELLÍN 2020, CIUDAD ACCESIBLE vol enfortir i ampliar la base social de les organitzacions i empoderar les persones amb discapacitat per a la seva participació.

COL·LABORACIONS:

Corporación Región, Fuerza Incluyente i 14 organitzacions de i per a persones amb discapacitat de Medellín

FINANÇAMENT:

Back To Top