skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

La nostra societat reclama participació. I això està sent ja motiu d’emergència de nous moviments socials i polítics, així com d’importants canvis en el capteniment de les institucions públiques. La radicalització democràtica i la democràcia participativa són reptes que cap actor polític pot ja defugir. La governança participativa i inclusiva marca necessàriament els nous estils d’exercir el poder, reconeixent la diversitat d’actors socials del camp polític, cada vegada més protagonistes del canvi, amb més coneixements i experiència i amb més capacitat d’autoorganització i d’incidència. Governar vol dir avui concertar democràticament amb la societat. La nostra Fundació aporta més de 20 anys d’experiència en aquest àmbit, oferint eines i recursos pel diàleg social i acompanyant institucions, ciutadania, entitats i moviments en els processos participatius.

Projectes de referència

− El PAM participatiu al Prat de Llobregat. Ajuntament del Prat.
− El pressupost participatiu a Donosti. Ajuntament de Donosti.
− El pressupost participatiu a Vilafranca del Penedès. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
− Acompanyament metodològic al Consell de Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
− Pla Integral de Turisme a Calella. Ajuntament de Calella.
− Procés de Participació urbanística del barri del Remei de Vic. Pla de Barris Vic Sud (Ajuntament de Vic).

Projectes Actuals

Back To Top