skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Desenvolupem projectes i oferim serveis que promoguin entorns, serveis i espais dissenyats per a tothom, per això proposem la supressió de totes les barreres que dificulten l’accessibilitat universal, especialment a les persones amb diversitat funcional, tot afavorint la seva inclusió normalitzada en els entorns i activitats dels espais públics. Els principis i valors que orienten la tasca de l’àmbit d’accessibilitat són: Igualtat d’oportunitats, inclusió i vida independent.

Projectes de referència

• Visites guiades pel casc antic del Districte de les Corts (Ajuntament de Barcelona) http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/12/03/les-corts-rutes-turisme-accessible/

• Accessibilitat comunicativa en les obres de teatre de les Corts Audiodescripció, visita tàctil i acompanyament de persones cegues, programes en Braille, programes de lectura fàcil i subtitulació de l’obre de teatre (client: Ajuntament de Barcelona Districte Municipal de Les Corts).

• Suport a la guia-APP accessible del Born (Institut de Cultura de Barcelona – ICUB).

• Accessibilitat a les noves tècnologies. (Fundació Vodafone)

• Llibrets accesibles per la Pedrera (Fundació Catalunya- La Pedrera).

• Accessibilitat al museu de les cultures del món (Institut de cultura de Barcelona)

Projectes Actuals

Back To Top