skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El paradigma de la diversitat funcional està canviant. És un procés que repensa els serveis per a persones amb discapacitat per a transformar-los en recursos individuals que permetin a cada persona planificar i gestionar les seves pròpies vides, comptant, no sols amb aquells dispositius que s’han pensat per al col·lectiu, sinó també amb els recursos que estan a l’abast de tota la ciutadania.

En l’àmbit de l’oci, l’esport i la cultura, a la ciutat trobem diferents ofertes des de casals, ateneus, centres cívics, instal·lacions esportives i una xarxa molt potent d’entitats recreatives, culturals i esportives, que estan obertes a tots els barcelonins i barcelonines, però que les persones amb discapacitat aprofiten en una proporció molt baixa, en part perquè compten amb l’oferta específica d’activitats que des dels establiments ocupacionals, residencials i de dia se’ls ofereix, tot i que aquesta oferta és per raons òbvies molt més limitada que el conjunt d’oportunitats de la ciutat.

És cert que l’oferta cultural, d’oci i esport de la ciutat va, lentament, transformant-se cap a un major caràcter inclusiu, des d’IMPULS A L’ACCESSIBILITAT EN LA CULTURA volem col·laborar incidint en el disseny i la realització d’aquesta oferta per a transformar-la en una opció més inclusiva, que permeti i faciliti la participació de persones amb diferents nivells de funcionalitat i a l’hora establir recursos de suport i mediació en els primers moments d’incorporació de les persones amb discapacitat a les activitats que elles mateixes escullen.

  image1

FINANÇAMENT:

Back To Top