skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

FDC amb la missió de contribuir a construir una societat més cohesionada, més inclusiva, més democràtica, més sostenible i més equitativa; no només a casa nostra, sinó també a la resta del món. Per tal d’assolir la nostra missió treballem de la mà de persones, comunitats i organitzacions socials d’arreu del món a través del diàleg, el respecte mutu i la solidaritat. La nostra acció està dirigida principalment a actors socialment estratègics (com ara els líders comunitaris, les dones, els joves, els comunicadors tradicionals) que destaquen per la seva capacitat de lideratge en l’impuls de processos de transformació social. També treballem amb els col·lectius més vulnerables que presenten un major risc d’exclusió social.

 Amb tots ells impulsem accions conjuntes transformadores basades en l’intercanvi, l’aprenentatge i l’enriquiment mutu. Alhora, els nostres projectes internacionals incorporen el principi de diversitat d’acció i metodologies per adequar-se a les realitats i necessitats especificitats de cada territori i context on treballem.

Projectes de referència

– La mediació com mitjà pel desenvolupament social a la República de Guinea De la participació a la gestió de conflictes i la democracia en col·laboració amb CECIDE (RG) (Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament).

– Conflictes, mediació i pobresa: educant en la pau per al desenvolupament sostenible. Amèrica Llatina, Àfrica i Europa. (Agencia Catalana de Cooperació pel Desenvolupament).

– De la gestión no-violenta de los conflictos a la construcción de una cultura de paz en Medellín, Colòmbia. En Col·laboració a Coorporación Región ( Ajuntament de Barcelona).
– Fòrum Social Mundial, Brasil (IBASE).

– Xarxa Cornisa: desenvolupament comunitari i governabilitat democràtica al Marroc. (Agencia Catalana de Cooperació i Desenvolupament i Diputació de Barcelona).

– Promoción de la vida y la dignidad de las mujeres en el conflicto armado Bogotá Colombia. En col·laboració amb Sisma Mujer (Agencia Catalana de Cooperació i Desenvolupament.

Projectes Actuals

Back To Top