skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El nostre equip us ofereix formació general i especialitzada, fruit dels nostres 23 anys d’experiència. Adrecem aquesta formació a equips polítics i tècnics i al públic en general, amb tècniques i metodologies específiques per a les vostres demandes. La participació, les polítiques socials, la ciutat intel·ligent, l’accessibilitat universal, la mediació o els serveis socials són els àmbits prioritaris d’aquesta formació, centrada en la seva aplicabilitat local i en la seva utilització com a eina d’intervenció social. Adaptem els nostres formats a les vostres necessitats, amb sessions presencials i a distància.

Cursos

– Formació en diversitat funcional i l’accessibilitat als espais culturals del Raval https://youtu.be/QfxJ-YJgPbs

– Formació de dones en situació de desplaçament forçat en habilitats mediadores. Bogotà, cali i Cartagena d’índies . ( agencia catalana de cooperació i desenvolupament).

– “Formació per a la convivència intercultural en centres penitenciaris de Catalunya” col·laboració amb el Programa Marc de Convivència en la Diversitat, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. (l’Obra Social de la Fundació “la Caixa) http://artenpresons.fdc.cat

– Creando Paz, Escola Itinerant per la construcción d’una Cultura de Paz en Medellin. Formació en mediació comunitaria. Medellin (Ajuntament de Barcelona i la Secretaria de Mujeres de l’Ajuntament de Medellin).

– Formació en polítiques públiques per l’accessibilitat i la diversitat ( Ajuntament de Vilafranca del Penedès).

– Formació de joves guies als instituts de Sabadell (Ajuntament de Sabadell).

Projectes Actuals

Back To Top