skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El barri de Trinitat Vella està actualment immers en un procés de canvi. Els diferents projectes posats en marxa, a través de la Llei de Barris, i la transformació urbanística dels terrenys de la Presó de Trinitat Vella, han de donar pas a la transformació integral del barri de manera que aquest esdevingui un barri més accessible, més proper a la resta de la ciutat i dotat de més equipaments, afavorint la relació entre les persones, les diferents cultures i els espais i usos del barri.

Partirem de la feina feta en el procés anterior i treballarem per aprofundir en els debats i reflexions que sorgeixin, en actualitzar les necessitats i propostes que manifestin el veïnat. Han passat ja uns quan anys, s’han fet altres processos i altres intervencions en el barri: procés de participació al Camí de ronda, biblioteca, construcció d’un nou CAP, escola bressol… amb aquests intervencions fetes, caldrà revisar els criteris i prioritats que ha d’acompanyar la reconversió dels terrenys de la presó.image1 image2

 

2- ELS OBJECTIUS DEL PROCÉS

L’espai públic és un element central de la vida quotidiana dels ciutadans i alhora l’escenari d’acció principal de les actuacions urbanístiques. Un planejament eficient d’aquestes actuacions cal que prengui en consideració els usuaris d’aquest espai. En aquest sentit, és necessari crear instruments on la ciutadania pugui expressar les seves opinions i necessitats per a definir el model de ciutat o de barri que volen.

 

De forma concreta el procés de participació ciutadana té l’objectiu de conèixer la realitat actual del barri i les diferents visions existents, alhora que crear els canals de participació, de deliberació i consens sobre les necessitats prioritàries del barri respecte els futurs usos dels terrenys de la presó.

Elaborar un procés participatiu amb la ciutadania del barri de Trinitat Vella.

  • Aconseguir una visió global i integradora de les diferents opinions, demandes i suggeriments que existeixen en relació als terrenys de la presó de Trinitat Vella.
  • Consensuar i decidir propostes i prioritats d’us per la futura presó.
  • Garantir la participació de tothom.

 

Back To Top