skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Assistència tècnica en la dinamització del procés participatiu del “Pressupost Participatiu 2017 de l’Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha destinat 1.000.000 d’euros del seu pressupost del 2017 per a que la ciutadania en decideixi les aplicacions de manera participativa. Després d’una primera fase de producció de propostes des de la ciutadania i les entitats de la ciutat, i de la seva validació tècnica i jurídica per part de l’Ajuntament, entre el 6 i el 18 de setembre hom va poder votar, de manera presencial o “online”, disposant d’una detallada informació sobre cada proposta. Cap proposta tenia un cost superior als 200.000 euros, de manera que el mínim de projectes aprovables serien 5, i calia que restessin distribuïts de manera equilibrada entre inversions i iniciatives socials. Amb aquests filtres finals, podia votar tota la població major de 14 anys empadronada a Sabadell, i tothom havia de votar obligatòriament 4 propostes, per tal de minimitzar corporativismes i coalicions. La tasca de FDC va consistir en informar, dinamitzar i promoure la participació, mitjançant un punt fix en la seu municipal, i un punt mòbil que va recórrer tots els barris de Sabadell.

Resultats: Hom va superar els 6000 vots, el mínim per a validar el procés, n’eren 3000, que és un nivell de participació que supera amb escreix els estàndards de participació en iniciatives d’aquest tipus. L’experiència també ha permès un aprenentatge de cara a millorar futures edicions.

 

Back To Top