skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Formació de 3 hores a persones de l’Ajuntament de Barcelona que realitzen tasques d’atenció directa a la ciutadania.

Projecte: ATENCIÓ INCLUSIVA AL PÚBLIC2018 – 2019

El curs té com a objectius :

  • Revisar, actualitzar i completar els conceptes relatius a la diversitat funcional produïda per les diferents discapacitats, i relatius a l’accessibilitat física i cognitiva.
  • Revisar l’atenció personal a les usuàries i usuaris dels Serveis Socials que tenen diferents discapacitats. Actitud, llenguatge, recursos per a l’atenció.

Continguts:

  • Què sabem de la diversitat funcional produïda per diferents discapacitats? A partir dels coneixements i les experiències dels participants, anem completant la informació sobre les principals tipologies de discapacitat i descrivint la diversitat del funcionament de les persones, les necessitats de suport per una bona comunicació i atenció en general i els principals recursos que podem emprar.
  • Situació legal de les persones amb discapacitat. Repassem les diferents situacions en que es pot trobar una persona amb discapacitat: Reconeixement del percentatge de discapacitat, grau de dependència, incapacitat laboral i modificació de la capacitat d’actuació jurídica (antiga incapacitat legal).
  • El dret de les persones a un tracte de qualitat, inclusiu, just i equitatiu. Dades sobre normativa, especialment de la Convenció de la ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006.
  • Què és un entorn accessible? Principals aspectes de l’accessibilitat física, accessibilitat cognitiva, comunicació fàcil i comprensió de la disposició i ús dels espais i els elements.
  • Integració i inclusió, diferències i complementarietat. Models mentals i prejudicis, la qüestió ètica. Discriminació, la qüestió legal

COL·LABORACIÓ: IMPD

FINANÇAMENT:

           

 

Back To Top