skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

PROJECTE: Benestar Social i Inclusió 2019 – 2020 (sèptima edició)

Tema: Detecció proactiva de necessitats personals i socials mitjançant visites domiciliàries a persones majors de 80 anys que no tenen expedient actiu als serveis socials del seu municipi.

Resum: SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP és un programa de visites domiciliàries, amb periodicitat anual, a persones majors de 80 anys no usuàries habituals dels servei social.
L’objectiu és prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i d’aïllament social, alhora que es proporciona a les persones visitades informació rellevant del municipi (prestacions, serveis, programes, teixit associatiu…) que els pugui ser d’utilitat per a mantenir, en la mesura de les possibilitats, una vida autònoma i activa.
En coordinació amb el municipi, es fan les visites a domicili (professionals del treball social o educació social) per fer valoració multidimensional de la situació de la persona, mitjançant un qüestionari que inclou: variables socials bàsiques; estructura familiar i xarxa relacional, aficions i oci; aspectes de salut i nutrició; aspectes d’autonomia i de dependència; recursos d’atenció social; ingressos i la descripció de les característiques de l’habitatge.
Amb aquesta informació s’alimenta una bases de dades individual per municipi amb accés sense restricció per part dels Serveis Socials Municipals i de forma anònima per part de la Diputació de Barcelona.
Els casos en situació de risc es comuniquen en el termini de 24 hores..
Posteriorment, s’elabora un informe de la intervenció feta en el municipi, que s’adreça a serveis socials, i que conté l’anàlisi de les dades recollides i recomanacions sobre el seguiment que caldria fer a nivell general o individual.

COL·LABORACIONS:  59 Ajuntaments de la província de Barcelona

FINANÇAMENT:

 

Back To Top