skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Conèixer la situació en què es troben les persones grans al municipi, quines són les necessitats reals de la població i quins serveis són necessaris per tal de poder garantir-ne la cobertura, així com poder optimitzar els ja existents. Sovint la població no té coneixement dels recursos als que pot accedir, així com desconeixen els canals i circuits de comunicació i informació. És per això que també cal apropar la població als serveis socials garantint-ne el dret d’accés a la informació.

El projecte EnBellir que proposem, consisteix en la realització d’entrevistes domiciliàries mitjançant professionals diplomats en l’àmbit social, a totes les persones majors de 80 anys que no son usuàries de serveis socials . Realitzem  visites domiciliaries a les persones grans per tal de conèixer de ben a prop les seves necessitats i situació en quan a l’autonomia, salut, alimentació xarxes relacionals, lleure…. i promoure que les persones puguin viure a casa seva el major temps possible.

Back To Top