skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Es realitzen visites a domicili a persones mes grans de 80 anys, no conegudes per serveis socials, per tal de conèixer la situació en què es troben aquestes, quines són les seves necessitats reals i quins serveis són necessaris per tal de poder garantir-ne la cobertura, així com poder optimitzar els ja existents. Tanmateix, sovint la població no té coneixement dels recursos als que pot accedir en el seu municipi, així com desconeixen els canals i circuits de comunicació i informació. És per això que també cal apropar la població als serveis socials garantint el dret d’accés a la informació. L’objectiu d’aquest projecte és afavorir l’accés als serveis de proximitat, assistència personal i ajuda domiciliària perquè la persona gran pugui viure en el seu entorn amb el major grau d’autonomia possible.

Back To Top