skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Curs de lampisteria per a joves inscrits en el programa de garantia social (16-29 anys) La formació la imparteix AEMIFESA que es el Gremi d’Empreses de Instal·ladors de Badalona, amb la col·laboració de la Fundació Desenvolupament Comunitari, Càritas i el Fons Social Europeu.

La FDC imparteix el mòdul de habilitats social i personal.  Aquest mòdul no s’enfoca des del punt de vista de la seva ocupabilitat sinó treballant els factors que afavoreixen o dificulten la seva inclusió personal, vital i social.

Entenem les habilitats personals i socials: com aquelles conductes i gestos que faciliten la relació amb l’altre i amb l’entorn on es desenvolupem : la habilitat en expressar i gestionar els sentiments, les maneres de gestionar i resoldre els conflictes interpersonals … ens facilitaran aconseguir satisfaccions en l’àmbit familiar, amistats, a l’hora d’aconseguir feina, de relacionar-nos amb els caps i companys de feina ..

Les habilitats socials impliquen un major coneixement d’un mateix, així com un control de les pròpies emocions. Aquestes habilitats les aprenen per observació de models i practicant (tècnica d’assaig i error). Competències laborals Son aquelles competències que te la persona per fer front a les situacions que se les presenta, en aquest cas aquelles habilitats i recursos que les son necessaris per la seva inserció al món laboral
Promourem aquestes competències en espai grupal i tutories on es treballen les següents competències: treball en equip, compromís, integritat, organització tolerància a l’estrès, resolució de problemes, disposició a l’aprenentatge, adaptabilitat i constància, puntualitat, cura del materials de treball.

FORMACIÓ:

COL·LABORACIÓ:

 

 

Back To Top