skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

PROJECTE :FORMACIÓ EN DIVERSITAT FUNCIONAL ALS PROFESSIONALS DE SABADELL, 2017

La FDC treballem amb estratègies i accions que milloren la participació en l’espai comunitari de la diversitat del teixit social (diversitat funcional, diversitat d’origen, de gènere, de condició social, etc
Afortunadament fa temps que s’han incorporat aquests objectius en l’agenda dels diferents organismes públics i hem pogut observar com en els darrers anys ha augmentat considerablement l’interès, la implicació i la conscienciació de totes les administracions públiques i de la societat civil.
Concretament el desenvolupament i l’èxit de les polítiques públiques d’accessibilitat dels espais i equipaments públics depèn de molts factors, però n’hi ha dos que cal destacar perquè no sempre són prou subratllats:

 • La formació i sensibilització dels agents que dissenyen, gestionen, executen i avaluen les polítiques públiques.
 • La transversalitat de les polítiques per la diversitat.

Aquests dos factors són, al nostre entendre, fonamentals per respondre adequadament a dos reptes clau de la nostra societat:

 • Promoure que el conjunt de la ciutadania sigui permeable a la dimensió de la diversitat i, encara més, que esdevingui agent actiu en la millora de l’espai públic per a tothom.
 • Afavorir un abordatge dels reptes i necessitats de la societat actual que flexibilitzi i optimitzi la compartimentació administrativa.

En aquest sentit, presentem una proposta general de formació destinada a entitats i professionals en d’atenció al públic.

Objectius

 1. Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat en l’entorn comunitari i cultural
 2. Millorar els coneixements i competències dels professionals sobre la diversitat funcional i l’accessibilitat.
 3. Visibilitzar la importància de la perspectiva de la diversitat ciutadana i l’impacte que les polítiques públiques tenen sobre la població amb diversitat funcional.
 4. Afavorir una atenció de qualitat a les persones amb diversitat funcional.
 5. Treballar, amb jocs de rol casos i situacions concretes de diversitat de la ciutadania i d’accessibilitat.
 6. Oferir una aproximació a eines tecnològiques que afavoreixen l’accessibilitat.  Formació als conductors d’autobús .
 • Formació als conductors d’autobús.

Els Transports Urbans de Sabadell, proposen als conductors d’autobús realitzar un taller sobre accessibilitat i diversitat funcional. Conductors i conductores passen per l’experiència de les diferents diversitats funcionals, plantegen les seves inquietuds i se’ls dona resposta i/o suggeriments. Unes 44 persones varen ser formades.

 • Formació al professionals de les oficines d’atenció al públic .

Les OACS atenen a tot tipus d’usuaris/es que sol·liciten informació dels serveis públics de la ciutat. Es per aquest motiu que sol·liciten suport i coneixement per atendre aquelles persones amb habilitats i capacitats diverses. 38 persones

 • Formació als bibliotecaris/es

Les Biblioteques Municipals de Sabadell, proposen realitzar una formació als seus treballadors/es sobre accessibilitat i diversitat funcional envers a  com atendre i acompanyar als seus usuaris amb diversitat funcional a la cultura. 49 persones

 

Amb la col·laboració :

               

Finançat:

 

Back To Top