skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Un projecte que té com a objectiu, garantir a Catalunya i a la sota-regió Oest de l’Àfrica, una educació continua en la Pau pel Desenvolupament basada sobre la mediació comunitària com a vehicle pel desenvolupament sostenible.

La seva  actuació orientada a fomentar l’educació en la pau per al desenvolupament – mitjançant processos de sensibilització, formació, investigació i mobilització de la població catalana i, alhora, de la societat civil de 8 països d’Àfrica de l’Oest- com a eina imprescindible per l’eradicació de la pobresa i en el desenvolupament humà sostenible d’aquests països. El marc on s’insereix la nostra intervenció és el Fòrum Social Mundial (FSM) – i l’FSCat que l’inclou -. La metodologia proposada es basa en 3 principis i 3 passos fonamentals. Els principis que guiaran al nostra intervenció són els següents: 1) “no hi haurà pa sense pau!”, 2) “la mediació és un vehicle per a la pau que fomenta el desenvolupament humà sostenible”, 3) “l’EdP ha de ser un procés integral d’educació mútua, al Sud i al Nord, perquè sigui un procés de transformació social”. Els 3 passos que li donen forma i la canalitzen són: 1) sensibilització sobre la realitat dels conflictes a la sota-regió, aprofitant l’FSM de Dakar per construir l’articulació regional; 2) presentació a Catalunya – i als 8 països – de productes de difusió i comunicació sobre la relació “conflictes-mediació-desenvolupament humà” aprofitant el dia de mobilitzacions locals mundial impulsats pel FSM i l’FSCat; 3) Presentació a Catalunya, i al FSM de 2013, d’un “Fons Internacional d’Experiències de Pau per al Desenvolupament Sostenible”, amb seu a Catalunya.

https://www.observatoriointernacionalmediacionescomunitarias.org. La presentació es va realitzar a Barcelona i es va difondre com a material educatiu pel Desenvolupament de la Pau.

Back To Top