skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Fem formació,  una nova entitat pública aposta per millorar l’accessibilitat a la Cultura, aquesta vegada es tracte de Direcció General de Creació i Empreses Culturals que encarrega a la Fundació DC la formació dels seus professionals. Aquest mòdul te com a objectiu promoure la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat en l’entorn comunitari i cultural; així com millorar els coneixements i competències dels professionals i entitats sobre la diversitat funcional i l’accessibilitat en l’àmbit de la cultura.

La proposta formativa s’ha portat a terme al Gran Teatre del Liceu i una trentena d’alumnes de tot Catalunya hi han participat.Tambè Ciutar’t que col·labora de fa temps amb la Fundació, segueix formant el seu personals de Museus i centres Culturals, en l’atenció a les persones amb diversitat funcional. Aquesta vegada han estat dos sessions de formació, que s’han realitat en el Museu HUB. El fet de que aquestes mòduls formtius es realitzin en equipaments culturals han permes que els alumnes amb l’utilització d’antifassos i amb l’us de les cadires de rodes que disposa el Museu, poguin gaudir de la exposició, comprobant el grau d’accessibilitat de la mateixa, aquesta pràctica ha donat peu a una posterior reflexió i posada en comú de l’experiència que de ben segur els ha obert un altre prespectiva.

Back To Top