skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

W09

 

La proposta busca afavorir l’accessibilitat als espais culturals del Raval a persones amb diversitat funcional. D’aquesta manera, la “Formació en diversitat funcional i accessibilitat a la cultura” té una sèrie d’objectius específics: promoure la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat en l’entorn comunitari i cultural; millorar els coneixements i competències dels professionals i entitats sobre la diversitat funcional i l’accessibilitat; donar visibilitat a la importància de la perspectiva de la diversitat ciutadana; incentivar els criteris de les polítiques per la diversitat en el conjunt de les actuacions del territori i afavorir una atenció de qualitat a les persones amb diversitat funcional, oferir competències concretes pel disseny i la gestió de mesures d’accessibilitat i/o per a l’atenció directa de persones amb discapacitat, a més de dotar als professionals que realitzen l’atenció directa d’eines personals que millorin la qualitat i el benestar de les persones amb diversitat funcional. La formació va a càrrec de Imma Alemany.

Back To Top