skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Joves Guies . Projecte impulsat per la Regidoria de Convivència intercultural de l’Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb els Instituts públics de la ciutat. L’objectiu es reforçar las tasques dels centres educatius en el procés d’acollida de l’alumnat nouvingut i de incorporació tardana i vol donar una especial rellevància al paper actiu que els joves tenen en aquest procés d’acompanyament i ajuda vers els nous companys i companyes. Els objectius han estat formació, acompanyament, fomentar la convivència entre companys i companyes i treballar sobre estereotips i prejudicis . Equip FDC.

Back To Top