skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Dins de l’escola d’hivern de la FDC, s’està impartint diferents seminari entorn a Dones i sabers en relació. Aquest seminari en concret, vol fer una mirada a les grans pensadores del segle XX Maria Zambrano, Hannah Arendt i Simone Weil per conèixer les seves aportacions i plantejaments profunds entorn a l’essència humana i les seves relacions i visions per la construcció d’una cultura de pau. El seminari esta impartit per Elizabeth Uribe.

Back To Top