skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

L’Ajuntament de Barcelona ha realitzat un procés de participació que recull un gran volum d’aportacions, suggeriments i propostes sobre el programa d’Actuació Municipal procedents de la més àmplia i variada ciutadania, cercant especialment aquells sectors de població que , de manera ordinària, no utilitzen els canals habituals per a la participació en els afers públics.

Aquesta tasca ha estat dinamitzada per entitats socials. La FDC, ha donar suport al procés de participació del programa d’actuació Municipal 2016-2019, tant en el seu disseny territorial i sectorial com en l’organització i dinamització de grups de debat a realitzar en un ha dinamitzat els diferents tallers de participació dels districte de les Corts i Horta Guinardó. Finançament Ajuntament de Barcelona 2016.

Back To Top