skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Procés participatiu per a concertar un pla estratègic de turisme amb i entre els agents turístics i els actors socials del municipi, posant l’accent en la qualitat, la convivència, la sostenibilitat i els desenvolupament local.

Back To Top