skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Desenvolupament dels projectes socials als barris de Bon Pastor y Baró de Viver. Projectes de dinamització comunitària amb joves, dones, persones d’ètnia gitana. Enfortiment de les entitats socials i creació de xarxes. Dinamització de taules de convivència i intervenció en processos de mediació comunitària i veïnal.

Back To Top