skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Ciutadanies creatives, noves formes de generar inclusió pretén enfortir la capacitat de construcció de noves formes de ciutadania orientades a donar respostes als reptes que poblacions de barris mes afavorits afronten en el marc de la crisi econòmica; enfortir la capacitat de construcció de noves dinàmiques creatives d’inclusió social de persones i grups del teixit associatiu, enfront dels desafiaments de la realitat econòmica i social actual. Hem treballat amb els barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Poble Nou de Barcelona. La proposta ha estat en 4 eixos: 1-Formació i reflexió amb el teixit veïnal i comunitari. 2- Espai formatiu amb els professionals de ‘acció comunitària, 3-Publicació i recull de les metodologies emprades, com a mitja per multiplicar l’experiència. Col·laboren Coop-DC, Voces con sentido i la xarxa Arti-barri. Finançat per la Obra social de la Caixa.

Back To Top