skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

La missió de la Fundació Privada Desenvolupament Comunitari (FDC)

La FDC té com a finalitat principal promoure el desenvolupament humà i social en l’àmbit públic i les polítiques públiques que contribueixen, la democràcia participativa, el desenvolupament comunitari, la resolució participativa de conflictes de convivència en l’espai públic, l’accessibilitat, la inclusió social, el diàleg i les relacions interculturals, la sostenibilitat, la mediació intercultural i comunitària, les polítiques de no discriminació i igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cooperació intercultural en el desenvolupament, realitzant i promovent activitats i serveis d’innovació, investigació ( científica), gestió de coneixement, de comunicació, divulgació, sensibilització i formació, de gestió de programes i serveis, a tots els nivells del territori.

El Patronat està format per a :

 • Genisa Prats San Román Presidenta
 • Ignasi Torrent Portabella Vicepresident
 • Imma Alemany Ayats Secretaria
 • Antonio Peralta Morales Tresorer
 • Harrak Noureddine Vocal

Altres dades d’interès:

 • Volum d’ingressos 2015: 504.214,29 €
 • Domicilio Social: Fàbrica del Sol, Passeig Salvat Papasseit, 1, primera planta, 08003 Barcelona
 • Telèfono: 932 680 477
 • Pàgina Web: fdc.cat
 • E-Mail: gerent@fdc.cat
 • N.A.E.: 9100
Back To Top