skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Cooperació amb governs locals, xarxes comunitàries, associacions i iniciatives d’economia social, per a potenciar l’associacionisme, el treball en xarxa, i el desenvolupament local sostenible en la zona nord-oest del Marroc.

Back To Top