skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El Districte de les Corts, vol promocionar i apropar a ciutadans i visitants alguns dels seus espais emblemàtic.

Aquest Districte, capdavanter en la inclusió de les persones amb discapacitat a la vida comunitària, proposa que les accions destinades a potenciar el coneixement del patrimoni d’aquest territori siguin dissenyades tenint en compte la diversitat de públic i per tant contemplant les necessitats de les persones amb discapacitat. En aquest sentit el districte ha encarregat a la FDC el disseny i l’execució de visites guiades pel barri històric de les Corts. La proposta compta també amb material de suport com son els fulletons en lectura fàcil i pictogrames, llibrets en Braille i grans caràcters i làmines en relleu de dos elements emblemàtics. També comptem amb la interpretació en llengua de signes per aquells visitants que ho necessitin.

Per demanar una visita us podeu posar en contacte amb accessibilitat@fdc.cat

http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/12/03/les-corts-rutes-turisme-accessible/

Back To Top