skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Proposta de treball amb dones de diferents ciutats de Colombia per empoderarles i dignificarles en la seva tasca de mediadores de conflictes en la seva comunitat.

Back To Top