skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

FDC treballa en la metodologia de Plans Comunitaris des del seu inici a Catalunya. Hem dinamitzat i acompanyat plans comunitaris aplicats a l’acollida i inclusió d’immigrants a escala comarcal al Tarragonès, Baix Camp, Bages, Alt Penedès, Vallès Oriental, Pla de l’Estany, La Garrotxa, i Lleida. També plans comunitaris integrals als barris de Sant Josep i Gaudí de Reus, Ciutat Meridiana, Vallbona, Baró de Viver, Bon Pastor i el Coll a Barcelona, i a la ciutat de Vic. La nostra metodolgia, basada en la Investigació-Acció-Participativa, en els Plans d’Acció Integral, i en processos de mediació comunitària, creativitat social i treball en xarxa, tenen la finalitat no només de generar projectes socials inclusius, sinó també de generar processos de desenvolupament local i de creació de xarxes socials sostenibles en el temps.

Back To Top