skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Aquest estudi té com a finalitat actualitzar i desenvolupar l’estudi sobre el mateix objecte ja realitzat a l’any 2004 . Aquella recerca va permetre progressar en els aspectes conceptuals, qualitatius i quantitatius d’aquesta problemàtica a Catalunya. Les seves conclusions i resultats, així com la seva metodologia, han estan validats i han mantingut fins avui la seva referencialitat, en els diversos àmbits d’estudi i treball en els que AIS els ha aplicat i presentat. Tanmateix, els 10 anys transcorreguts i les transformacions que en aquest temps ha experimentat aquesta qüestió, n’aconsellen l’actualització, així com l’expectativa de futures i periòdiques posades al dia. A.

Finançat per Atención e investigación de socioadicciones.

Back To Top