skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Participació en els processos del FSM, en aliança amb l’ONG brasilera IBASE i la xarxa EURALAT, amb especial atenció en processos de radicalització democràtica, democràcia i diversitat, i sostenibilitat.

Back To Top