skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

L’objectiu general del projecte consisteix en el desenvolupament d’actituds, habilitats i comportaments positius a joves a través d’un treball individualitzat i grupal que els prepari i motivi per a la seva inserció sociolaboral. La finalitat és dotar-los de formació pre-laboral (hàbits, empatia, actituds, aptituds …) i una formació laboral en algun d’aquests àmbits agricultura i horticultura ecològica, forestal, o sobre energies netes i sostenibilitat econòmica i ambiental, segons necessitats del municipi i de la comarca. La metodologia proposada representa un salt qualitatiu respecte a altres experiències catalanes i estatals, i més concretament entre els joves de 16 a 30 anys d’aquestes característiques; es tracta d’incidir en aquest col·lectiu i, alhora, incidir en el municipi de referència mitjançant un treball social i comunitari, i garantir la inserció laboral dels joves participants. Aquest projecte col·labora el Seminari Conciliar de Barcelona, amb la cessió de terres de Santa Maria de Martorelles

Back To Top