93 268 04 77 info@fdc.cat

Estudi jurídic d’aplicació de la normativa de NNUU a l’àmbit autonòmic.