skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Es va inaugurar a CosmoCaixa de Barcelona l’exposició Temporal “El bressol de la humanitat .Les nostres primeres passes” Una vegada instal·lada, la direcció de CosmoCaixa encarrega a FDC la valoració del nivell d’accessibilitat de la mateixa. La valoració s’ha fet a tres nivells: físic: espais il·luminació, accessos, zones de serveis, expositors…. comunicativa: senyalitzacions, publicacions en paper, audiovisuals, eines interactives, audioguies…..i als continguts: elements exposats.

Back To Top