skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

La FDC acompanya el procés de participació als pressupostos de Vilafranca del Penedès , donant assessorament i assistència tècnica als agents implicats. A banda de dur a terme les actuacions pertinents per a decidir l’assignació d’una part de les inversions municipals, es va tindrà en compte el seguiment i l’avaluació del procés, atès que és la primera aplicació pràctica del model a Vilafranca. Fiançament Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2010.

Back To Top