skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Procés participatiu de ciutat per a aportar esmenes i millores a la proposta del PAM plantejada pel govern municipal. Participació a nivell de ciutadania, territoris, àmbits sectorials i agents socials. Dinamització i consultoria.

Back To Top