skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Els orígens d’aquesta iniciativa es gesten en l’any 2010-2011 amb la primera etapa “L’acció ciutadana i comunitària com a vehicle de gestió no violenta dels conflictes a Medellín: de la participació al desenvolupament comunitari i a la democràcia” La segona etapa comença en l’any 2012 amb “Formació de dones i homes en mediació comunitària, com a agents de convivència pacífica a Medellín” Es va realitzar un cicle de tallers internacionals per a l’abordatge conceptual de la temàtica de la mediació: reflexió, lectura, anàlisi de casos i debats amb experts en la matèria. Això va constituir els fonaments per a la creació de l’Escola Itinerant per a la construcció d’una cultura de Pau a Medellín. La tercera etapa comença en l’any 2013-2014 amb: “De la gestió dels conflictes a la construcció d’una cultura de pau a Medellín” L’impacte experimentat en les anteriors etapes amb les comunitats que van rebre els tallers i la demanda d’aprofundir en la mediació, ens va conduir a crear el Grup d’Assessorament Pedagògic (GAP) amb els membres de l’aliança, amb el propòsit de dissenyar una estratègia integral per a l’Escola Itinerant per a la construcció de Pau, per formar persones mediadores, i formadores en mediació comunitària. Es realitza el primer “Seminari-Taller Internacional: Gestió de Conflictes i Cultura de Pau” a Medellín. Posteriorment, a Barcelona s’organitzen quatre jornades per a l’intercanvi de coneixement i visibilització de la mediació en contextos diversos. La quarta etapa 2014-2015 dóna continuïtat a l’anterior, amb el Diplomat “Mediació de conflictes com a aportació a una cultura de Pau” precedit per un cicle de sensibilització de 7 conferències internacionals i la creació de l’Escola Itinerant per la construcció de la Pau en Medellín “Creando Paz”. Es realitza el primer diplomat de mediació comunitària amb el reconeixement de la Universitat Pontíficia Bolivariana de Medellín, Colòmbia.

Creando Paz es una estrategia integral de educación para la paz, creada por una alianza de organizaciones sociales, académicas y gubernamentales: Corporación Región (Medellín) Fundación Desarrollo Comunitario (Catalunya).Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) Colegio José Acevedo y Gómez (Medellín), Imagine (Medellín), (Catalunya), Casa Museo de la Memoria (Medellín), Alcaldía de Medellín –Secretaría de la Mujeres-, Ayuntamiento de Barcelona.

Back To Top