skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Identificació de bones pràctiques locals d’inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional, amb especial atenció als processos i itineraris entre i a través dels diferents agents públics i privats que incideixen en les trajectòries d’inserció, la seva coordinació i millor articulació.

Back To Top