skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

W3A

La Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de la demarcació, va endegar l’any 2007 el programa “els serveis socials més a prop”, amb l’objectiu d’esdevenir un instrument proactiu d’informació, detecció i prevenció mitjançant visites domiciliaries preventives a les persones majors de 80 anys que no son usuàries dels serveis socials bàsics. Al llarg d’aquests 6 edicions han participat 235 ajuntaments i s’ha arribat a entrevistar 25.000 entrevistes. Aquesta recerca el que pretén es avaluar i valorar els impactes i incidència d’aquest programa de seguiment i suport a persones majors de 80 anys que viuen soles, pel que fa a la millora de la qualitat de vida de les persones beneficiàries i a la millora de les polítiques municipals per a la gent gran.

Finançat per la Diputació de Barcelona.

Back To Top