skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Recerca i consultoria per a la reorganització del Consell de Ciutat de Barcelona i acompanyament a la seva tasca i als seus diversos òrgans de participació i govern.

Back To Top