skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

El Districte de les Corts segueix proposant per a que la cultura arribi als infants I als adults amb discapacitat sensorial. En aquest sentit, la Fundació està oferint la interpretació en llengua de signes per a persones amb discapacitat auditiva, les eines i el servei professional per fer que l’audiodescripció de les funcions teatrals arribi al públic amb aquesta discapacitat. També oferim , visites tàctils i acompanyaments per a les persones amb discapacitat visual que ho desitgin.

Back To Top